מחירים והרשמה

 

מקצה

הרשמה מוקדמת מסתיימת ב-4.10.2020 בשעה 23:59

הרשמה מאוחרת מסתיימת ב-13.10.2020 בשעה 23:59

מקצה תחרותי 15 ק”מ

100 ₪

130 ₪

מקצה תחרותי 10 ק”מ

80 ₪

100 ₪

מקצה תחרותי 5 ק”מ

70 ₪

90 ₪

מקצה עממי 2 ק״מ

20 ₪

20 ₪

 

ההרשמה תסתיים סופית ביום שלישי 13.10.2020 בשעה 23:59 בלילה!